< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

FESTYN GMINNY – XXVIII DNI CZASTAR- DZIĘKUJEMY !!!!

poniedziałek, 06 sierpnia 2018

Miniony weekend był dla Gminy Czastary prawdziwym świętem. Sobotnie popołudnie  rozpoczęliśmy biegiem -III CZASTARSKĄ PIĄTKĄ która okazała się rekordowa jeśli chodzi o uczestników. W biegu  OPEN wystartowało bowiem 160 biegaczy.  Na mecie, czekał pamiątkowy medal a na zwycięzców puchar i podium. Po trudach sportowych przyszedł czas na muzykę. Przybyłych gości przywitała Dyskoteka którą prowadził Igor Lochna,  Muzyczną niespodzianką był występ zespołu ATEST który wprowadził wszystkich w  taneczny nastrój. Gwiazdą wieczoru był natomiast znakomity zespół MIG który „ migiem ”: rozbawił  bardzo bardzo liczną  publiczność, a dyskoteka bawiła wszystkich do białego rana w tą gorącą sierpniową noc. Niedzielny festyn oficjalnie otworzył Wójt Gminy Czastary Pan Dariusz Rejman wraz z Prezes Towarzystwa Przyjaciół Czastar Panią  Krystyną Łytkowską którzy wraz z dziećmi uwolnili  symbolicznych 28 balonów z listem dla szczęśliwego znalazcy. Niesłabnącym od lat powodzeniem, cieszyła się  jak zawsze loteria fantowa tradycyjnie zorganizowana już przez Członków Towarzystwa Przyjaciół Czastar. W  to gorące popołudnie atrakcji mieliśmy co niemiara.  Mogliśmy podziwiać rywalizacje między sołecką którą wygrało sołectwo Krajanka tuz przed sołectwem Kniatowy i Józefów. Po sportowych emocjach przyszedł czas na występy wokalne i muzyczne mieliśmy okazje posłuchać gorąco przyjętego  chóru Con Grazia pod batuta Pana Sebastiana Sikora , wokalistek   Gminnego Ośrodka Kultury: Panie Aleksandrę Kucia i Karolinę Pluskota, akordeonistów  Braci Andrzeja i Mateusza Poślad,  spróbować swych sił w Zumbie  pod czujnym  i pięknym okiem Pani Beaty Wanuszka, podziwiać sztukę panowania nad rowerem Wicemistrza Polski w trialu Łukasza Kowala z grupą trial-show.pl ,zobaczyć emocjonujące widowisko laserowe  Pana Daniela Suligi i grupy Flow Fireshow & Lightshow. Wieczorną gwiazdą była grupa LaMaro której podsumowaniem występu był niesamowity pokaz fajerwerków. 

Dziękujemy WSZYSTKIM za tak liczną obecność. Do zobaczenia. 

 

 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
2760572