Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czastarach

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czastarach

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2  w Parcicach

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Radostowie Pierwszym

Postanowienie nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 106/2019 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I Nr 82/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czastary

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czastary z dnia 25 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego