Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

UCHWAŁA Nr 6/2018 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Czastarach  z dnia 12 października 2018r. w sprawie zasad i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21 października 2018r.

Uchwała Nr /1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr/1 w Czastarach

Uchwala Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Glosowania Nr . 1. w Czastarach z dnia 09 października 2018 r.

Uchwała Nr / 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2. w . Parcicach z dnia 09 października 2018 r.

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2. w . Parcicach z dnia 09 października 2018 r.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czastarach

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czastarach

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania oraz Przeprowadzenia Głosowania Nr 3. w Radostowie Pierwszym z dnia 09 października 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Czastarach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czastary zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Uchwala Nr 5 GKW w Czastarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Czastarach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 27 września  2018 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czastary zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Czastarach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Czastarach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Czastarach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Czastarach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 24 września 2018 r.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 24 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czastary z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CZASTARACH z dnia 17 września 2018 ro terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 18 – 26 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CZASTARACH z dnia 18 września 2018 r.

Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CZASTARACHz dnia 12 września 2018 r. o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZASTARY z DNIA 27 SIERPNIA 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO Z DNIA 21 SIERPNIA 2018 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DNIA 16 SIERPNIA 2018 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Nr 248/2018 r. Wójta Gminy Czastary z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim 

INFORMACJA PRASOWA - Wyborco, sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców !