Numery kont bankowych

Dane do dokumentów finansowych:
Gmina Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary
NIP 9970133634

Zespół Szkół im Bohaterów Września 1939 r., ul. Szkolna 4, 98-410 Czastary
NIP 9970152034

Szkoła Podstawowa w Parcicach,ul. Dworska 60, 98-410 Czastary
NIP 9970152005

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czastarach, ul. Wolności 5a, 98-410 Czastary
NIP 9970152028

Numery kont bankowych:
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłaty: skarbowa, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawny, wykupy działek; 
subwencje, dotacje, udziały gminy w podatkach;
wpłaty wadium;
należy wpłacać na rachunek bankowy, jak niżej:
RBS Lututów Oddział Czastary 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030

Gospodarowanie odpadami:

opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, należy wpłacać na rachunek bankowy, jak niżej:
RBS Lututów Oddział Czastary 93 9256 0004 3900 0101 2000 0180