Czastary I

Sołtys  Leszek Jasiński

SOŁECTWO CZASTARY I    Liczba mieszkańców sołectwa: 487


RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Sabina Miklaszewska
Członek Rady Sołeckiej    Jarosław Chałupka
Członek Rady Sołeckiej    Jan Wiśniewski