Krzyż

Sołtys    Karolina Maniak

SOŁECTWO KRZYŻ Liczba mieszkańców sołectwa: 325

RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Leszek Jędrczak
Członek Rady Sołeckiej    Marcin Mikuś 
Członek Rady Sołeckiej    Anna Szymanek