Publiczne Przedszkole Samorządowe

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czastarach
ul. Szkolna 5a, 98-410 Czastary
Tel. 62 784 64 63
e-mail przedszkole.czastary@o2.pl