Kniatowy

Sołtys - Ewa Zimoch 

SOŁECTWO KNIATOWY    Liczba mieszkańców sołectwa: 323

RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Andrzej Dworak 
Członek Rady Sołeckiej    Jan Ryng
Członek Rady Sołeckiej    Mirosława Rzeźnicka
Członek Rady Sołeckiej    Danuta Zając 

Gdyby nie było Kniatów może nie było by Czastar. A to dlaczego zapytacie :). Kniatowy najstarsza wieś w Gminie Czastary, pierwsze wzmianki pisane pochodzą z roku 1294. Właścicielami miejscowości przez pewien czas byli rycerze rabusie. Najsłynniejszym z nich był Mikołaj Dudel,którego zła sława sięgała daleko poza Ziemię Wieluńską. Byli rycerze rabusie którzy grasowali po okolicznych traktach i drogach,musieli być i strażnicy dróg. Od tych strażników z języka czeskiego wywodzi się nazwa Czastary. Nazwa wsi Kniatowy pochodzi prawdopodobnie  od  intensywnie kwitnących kaczeńców na bardzo podmokłych terenach miejscowości. Sytuacja ta uległa zmianie po przeprowadzonych melioracjach. W chwili obecnej pozostały tylko ślady po bardzo licznych stawach i mokradłach.

„ Bardzo urokliwe miejsce pozostałości po stawach dworskich „ Przez wieki Kniatowy były małą wsią szlachecką z dworem i kilkoma domami służby dworskiej. Dwór znajdował się w miejscu gdzie obecnie znajdują się zabudowania po byłej leśniczówce

Była leśniczówka wraz z pozostałościami parku dworskiego. Tu były początki Kniatów .W skład sołectwa wchodzi i druga miejscowość Stępna. Nazwa miejscowości pochodzi od zajazdu który się tu znajdował. Pierwotna nazwa to Wstepno, następnie jeszcze na mapach z lat 30 XX w. miejscowość nosi nazwę Stępno. Od początku swego istnienia miejscowość ta jest związana z Kniatowami i dworem tu się znajdującym. Obie miejscowości w swej historii miały wzloty i upadki. Wsie nawiedzały zarazy i wojny. Zaraza pustoszyła Kniatowy w roku 1564,1830, 1848. W roku 1863 wybucha Powstanie Styczniowe. Chłopi z Kniatów i Stępnej wraz z dziedzicem ruszają do powstania. Za udział w powstaniu folwark Kniatowy zostaje odebrany prawowitemu  właścicielowi i przekazany jako nagroda za stłumienie powstania generałowi Kołczakow. Oczywiście nowy właściciel mieszka w Rosji, a ziemia jest dzierżawiona. Od tej właśnie chwili powstają Kniatowy w obecnej formie i miejscu. W 1921 folwark zostaje rozparcelowany, przybywa mieszkańców, wieś rozbudowuje się do ponad 100 numerów domów..Okres 20 lecia między wojennego to prawdziwy rozkwit miejscowości. Działa tu Strzelec PSL „Wici”, działa chór i kółko teatralne. Kniatowy są przedstawiane jako wzór rozwoju wsi. Miejscowość odwiedzają liczni redaktorzy gazet nawet z Warszawy. W wojnie Polsko-bolszewickiej bierze udział mieszkaniec Kniatów Longin Ryng. Rośnie kultura, dobrobyt i dostatek.

„Murowany dom z 1929 r . Jest to jeden z pierwszych murowanych domów w gminie „

Ten tak wzorowy rozkwit przerywa wybuch II wojny światowej. W nocy z 1 na 2 września w rejonie leśniczówki odpoczywają żołnierze BON Wieluń , którzy kilka  godzin wcześniej stoczyli bitwę pod Krajanką. W walkach o Polskę ginie żołnierz WP mieszkaniec Kniatów Józef Słoma. Następuje ponury czas okupacji. Wielu mieszkańców zostaje wysiedlonych na ich miejsce przybywają osadnicy Niemieccy. Stępnej przypada rola „rezerwatu „ taniej siły roboczej. Narasta terror i prześladowania w ich wyniku giną mieszkańcy :Cierkosz Mateusz,Ryng Wiktoria Krzemiński Ignacy, a dziesiątki innych wywiezionych zostaje do niewolniczej pracy. Jednak nie słabnie opór powstają Bataliony Chłopskie. Ich dowódca na cały okręg Wieluński zostaje mieszkaniec Kniatów por. rezerwy Stanisław Dera pseudonim „Stasic „.

„Dom w którym mieszkał Stanisław Dera „

W dniu 6 października 1944 r. na pole należące obecnie do Pana Jacka Krawczyka upada pocisk V-2 powodując ogromny wybuch. „ Miejsce upadku rakiety V- 2. Jeszcze dzisiaj widać zarys leja „

III Rzesza przegrywa wojnę ,18 stycznia 1945 roku wkracza armia czerwona. W okresie PRL  w początkowej fazie następuje dalszy rozwój wsi. Działa tu Szkoła, sklep, Klub Prasa Książka Ruch, powstaje też kółko i spółdzielnia rolnicza.

„Budynek po byłej Spółdzielni Rolniczej „Jednak na skutek odpływu młodzieży do miast, wieś pustoszeje. W chwili obecnej ten trend został powstrzymany, przybywa nowych mieszkańców. Sołectwo rozwija się i pięknieje.