Telefony alarmowe


999: Pogotowie http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/r_medyczne.html
998: Straż Pożarna http://www.pspwieruszow.pl/ 
997: Policja http://www.wieruszow.policja.gov.pl/
62 78 41 689: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne - Przedsiębiorstwo Komunalne S.A w Wieruszowie 
992: Pogotowie Gazowe
995: Komenda Główna Policji http://www.policja.pl/ , http://bip.kgp.policja.gov.pl/
22 601 36 57; Centralne Biuro Śledcze Policji http://cbsp.policja.pl/
996: Centrum Antyterrorystyczne (ABW) http://www.abw.gov.pl
988: Telefon Zaufania
62 78 13 910 wew.910: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieruszowie (Budynek Starostwa Powiatowego w Wieruszowie pok.55)
62 78 41 091: Pogotowie Energetyczne - posterunek w Wieruszowie
62 78 22 636: Rejon energetyczny Kępno http://www.energa-operator.pl/index.xml 
62 78 36 062, tel. kom 691 732 024 -  biuro : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie http://www.pzdwieruszow.pl/ 
62 78 31 994:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie  www.bip-pinb.powiat-wieruszowski.pl
62 78 45 500, 62 78 45 502: Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/
62 78 31 995: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wieruszowie http://wieruszow.pcpr.info/
62 78 41 295: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie http://ppp.powiat-wieruszowski.pl/
62 78 41 553, fax. (62) 78 41 149 Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie http://www.pup.wieruszow.pl
62 78 32 051  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oddział w Wieruszowie http://www.arimr.gov.pl 
62 78 31 990  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie http://www.pis.lodz.pl/wieruszow/aktualnosci.html
62 78 41 123  Inspekcja Weterynaryjna - oddział w Wieruszowie  http://piw-sieradz.pl/
62 78 41 334  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi oddział w Wieruszowie http://piorin.gov.pl/ld-struktura/ld-ot/
62 78 31 961  Urząd Skarbowy w Wieruszowie http://www.bip.izbaskarbowa.lodz.pl/974
Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład: 22 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi. 

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach. 

SERWIS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO