Radostów

Sołtys    Joanna Maciejewska

SOŁECTWO RADOSTÓW    Liczba mieszkańców sołectwa: 614

RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Maria Cichosz 
Członek Rady Sołeckiej    Wiesława Krzywańska
Członek Rady Sołeckiej    Zygmunt Ochędzan