Krajanka

Sołtys    Lucyna Plesner

SOŁECTWO KRAJANKA    Liczba mieszkańców sołectwa: 222

RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Zbigniew Furman 
Członek Rady Sołeckiej    Przemysław Matusiak 
Członek Rady Sołeckiej    Krystyna Nogaj 
Członek Rady Sołeckiej    Piotr Urbanek