Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy  Dariusz Rejman
ul. Wolności 29, pok. nr 12, 98-410 Czastary
tel.: 062 784 31 11 wew.20 
e-mail: wojt@czastary.pl  
przyjmowanie interesantów: codziennie w godzinach pracy

Sekretarz Gminy  Bożena Bak
ul. Wolności 29, pok. nr 11, 98-410 Czastary
tel.: 062 784 31 11 wew.15 
e-mail: sekretarz@czastary.pl  
przyjmowanie interesantów: codziennie w godzinach pracy

Skarbnik Gminy  Anna Olejniczak
ul. Wolności 29, pok. nr 14, 98-410 Czastary
tel.: 062 784 31 11 wew.19 
e-mail: skarbnik@czastary.pl  
przyjmowanie interesantów: codziennie w godzinach pracy