Pomniki przyrody

Dąb posadzony w 1928 r. z okazji 10 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.