Administratorem strony

Informatyk
Dawid Polus
tel: 062 784 3111 w 14
e-mail: dawid@czastary.pl