Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

INFORMACJE ZWIĄZNE Z WYBORAMI PREZENTOWANE SĄ W KOLEJNOŚCI - NARASTAJĄCO:

Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głsowaniu w II turze 12.07.2020r.

Obwód Nr 1 CZASTARY

Obwód Nr 2 PARCICE

Obwód Nr 3 RADOSTÓW

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o  kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczących w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

II TURA

Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonego w dniu 28.06.2020r.

Obwód Nr 1 CZASTARY

Obwód Nr 2 PARCICE

Obwód Nr 3 RADOSTÓW

Uchwała Nr 6/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie planu działań podejmowanych w dniu poprzedzającym dzień głsowania i w dniu głosowania oraz zasad współdziałania z komisjami obwodowymi, wójtami oraz urzednikami wyborczymi w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY CZASTARY W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOPOLITEJ POLSKIEJ  ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czastary

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 12 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY CZASTARY  z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie: głosowanie korespondencyjne z zagranicy

Zgłoszenie: głosowanie korespondencyjne krajowe

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czastary z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.doc

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 Zarządzenie Nr 70/2020 r. Wójta Gminy Czastary z dnia 28 lutego 2020 r.  w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 3/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gminie Czastary

Dnia 5 lutego br. (środa) w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP oznacza rozpoczęcie kampanii wyborczej.