Nieczystości ciekłe

Wykaz podmiotów świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

- druk sprawozdania 

- informacja dotycząca składania sprawozdania