Kąty Walichnowskie

Sołtys     Anna Karbowiak – Kamyk

SOŁECTWO KĄTY WALICHNOWSKIE    Liczba mieszkańców sołectwa: 458


RADA SOŁECKA: 
 Członek Rady Sołeckiej     Krzysztof Strzelczyk
 Członek Rady Sołeckiej     Honorata Honcel
 Członek Rady Sołeckiej     Krzysztof Łuczak
 Członek Rady Sołeckiej     Agnieszka Strzała