Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP w Gminie Czastary 

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP w Gminie Czastary 

Skład obwodowych komisji wyborczych 

INFORMACJA Urzędnika Wyborczego Gminy Czastary

INFORMACJA Ewidencji Ludności w Gminie Czastary

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 1 w gminie Czastary

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2 w gminie Czastary

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3 w gminie Czastary

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 13 września 2019 r. o  zarejestrowanych kandydatach na senatora 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 13 września 2019 r. o  zarejestrowanych listach kandydatów na posłów

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu I Nr 258/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu I Nr 236/2019 z dnia 23 września 2019 r.: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czastary

PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 13 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czastary z dnia 10 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborzcej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzezcypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej