Parcice

Sołtys    Henryk Wysocki

SOŁECTWO PARCICE    Liczba mieszkańców sołectwa: 590

RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Zygmunt Chałupka 
Członek Rady Sołeckiej    Franciszek Chrzan 
Członek Rady Sołeckiej    Włodzimierz Sut
Członek Rady Sołeckiej    Anna Zagórna