Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Czastarach
98-410 Czastary
ul. Wolności 29
 
Tel. 62 7846470
Tel. 62 7843112 wew. 26, 25, 23
Fax. 62 7846470
e-mail: gops_czastary@post.pl
 
nr konta bankowego:
81 9256 0004 3902 9577 2000 0010

NIP 997-00-34-168
REGON 000535497-00041
 
Godziny urzędowania
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7.00 - 15.00
Czwartek 7:00 - 15:00

 Kierownik GOPS
mgr Anna Nielubiak

 

Pracownicy Socjalni
1. Teresa Żurek
2. mgr. Edyta Tomala
3. mgr. Dorota Chałupka
 


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Agnieszka Juszczak

 Asystent rodziny
mgr Małgorzata Piędzioch
Kom. służbowa 605 400 980

 

Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna 
Pomoc żywnościowa
Stypendia szkolne
Wspieranie rodziny

Za życiem
Świadczenia opieki zdrowotnej
Zespół Interdyscyplinarn
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karta Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 3/2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czastarach
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Ochrona Danych Osobowych. Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czastarach