Obiekty sportowe

Celem niniejszego projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Czastary. Dzięki realizacji dwóch etapów zadania powstanie część nowoczesnego kompleksu rekreacyjno - sportowego, posiadający szerokie możliwości techniczne do organizacji różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych. szeroka dostępność boiska do piłki nożnej oraz stworzenie bardzo dobrych warunków technicznych dostosowanych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, stanie się doskonałym miejscem do rozwoju dyscypliny sportowej piłki nożnej dzieci, młodzież, osób dorosłych, seniorów oraz członków Gminnego Klubu Sportowego w Czastarach