Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czastarach

Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czastarach - sanktuarium maryjne znajdujące się we wsi Czastary w diecezji kaliskiej.Pierwszy drewniany kościół pw. Narodzenia NMP został w 1754 roku odbudowany przez księcia Aleksandra Sułkowskiego. W kościele tym było pięć ołtarzy, między innymi w południowej kaplicy z obrazem Narodzenia NMP, uważanym za słynący łaskami. Kościół ten w spalił się w 1845 roku. Na jego miejscu w 1847 roku został zbudowany obecny kościół murowany z cegły, trójnawowy, w stylu klasycystycznym. Fundatorem był właściciel wsi Parcice Leopold Trepka po konwersji z kalwinizmu na katolicyzm. Kościół ten 11 października 1886 roku konsekrował biskup kujawski Aleksander Bereśniewicz. Odpust 8 września ściągał zawsze wielu wiernych, także z okolicznych parafii. W 1903 roku ksiądz proboszcz Apolinary Kukowski zakupił nowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej do głównego ołtarza, który znajduje się na nim do dziś. W czasie II wojny światowej Niemcy zamienili kościół na spichlerz a zakrystię na areszt. Obok świątyni stoi murowana organistówka z 1. poł. XX w., w której podczas okupacji hitlerowskiej była siedziba posterunku żandarmerii i miejsce kaźni. Łańcuchy i kajdany przetrwały do dziś i są eksponowane we wnętrzu świątyni. Po wojnie pierwszy proboszcz ks. Mieczysław Piega odnowił obraz. Do roku 1953 odpusty 8 września odbywały się bez większych przeszkód. W następnych latach władze Polski Ludowej utrudniały wiernym przybycie do Czastar na odpust.

ul. Szkolna 2
98-410 Czastary

tel.: 62 784 31 16
Liczba wiernych
1800
Data odpustu
Narodzenia NMP - 08.09
Księża:

proboszcz
Ksiądz mgr Jacek Kalferszt 

Na terenie parafii:

Kaplica
Krajanka