Przywory

Sołtys    Ilona Wydra

SOŁECTWO PRZYWORY Liczba mieszkańców sołectwa: 186

RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Ryszard Czesny
Członek Rady Sołeckiej    Kazimierz Ferdynus
Członek Rady Sołeckiej    Andrzej Galiński
Członek Rady Sołeckiej    Piotr Szukalski