Strategia Rozwoju Gminy Czastary na lata 2014-2020

Skład zespołu opracowującego strategię

Strategię rozwoju gminy Czastary na lata 2014 – 2020 opracował zespół autorski, w skład którego weszli:

Przewodniczący zespołu:
Dariusz Rejman – Wójt Gminy Czastary

Zespół ekspertów naukowych z Uniwersytetu Łódzkiego:
prof. nadzw. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska
dr Mariusz E. Sokołowicz

Przedstawiciele Urzędu Gminy w Czastarach:
Wiesław Bednarek – Sekretarz Gminy Czastary
Elżbieta Augustyniak – Skarbnik Gminy Czastary
Magdalena Wabnic – Inspektor ds. rady gminy i jej organów
Barbara Wolna - Inspektor ds. obywatelskich

Strategia Rozwoju Gminy Czastary na lata 2014 - 2020 plik do pobrania