Roczny Program Współpracy

Zarządzenie nr 278/2023 Wójta Gminy Czastary z dnia 9 luty 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego na rok 2023.

UCHWAŁA Nr XXXIII/238/2022
Rady Gminy Czastary
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Czastary z dnia 11 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Zarządzenie Nr 245/2022 WÓJTA GMINY CZASTARY
z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarządzenie Nr 198/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czastary w 2022 roku.

 

Zarządzenie Nr 197/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czastary.

Zarządzenie nr 190/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022.

 

Zarządzenie Nr 189/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

 

UCHWAŁA Nr XXIV/180/2021
Rady Gminy Czastary
z dnia
30 listopada 2021 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego P
rogramu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 157/2021
WÓJTA GMINY CZASTARY
z dnia 11 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

  OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Czastary
z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok”

 

Zarządzenie Nr 136/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czastary w 2021 r.

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Czastary z dnia 22 marca 2021 roku

Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 marca 2021 roku

Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 marca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/141/2021 Rady Gminy Czastary z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

UCHWAŁA Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 19 listopada 2020 roku
 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

UCHWAŁA Nr IX/64/2019 Rady Gminy Czastary z dnia 28 listopada 2019 roku
 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Czastary z dnia 07 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zarządzenie Nr 96/2020

Wójta Gminy Czastary z dnia 07 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Załączniki