Jaworek

Sołtys    Agata Bura

SOŁECTWO JAWOREK    Liczba mieszkańców sołectwa: 134


RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Stanisław Urbanek
Członek Rady Sołeckiej    Anna Szwed
Członek Rady Sołeckiej    Robert Górecki