Józefów

Sołtys    Teresa  Pieprzyk

SOŁECTWO JÓZEFÓW    Liczba mieszkańców sołectwa: 208


RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Arkadiusz Czarnecki
Członek Rady Sołeckiej    Waldemar Druszcz 
Członek Rady Sołeckiej    Karolina Ferdynus
Członek Rady Sołeckiej    Krzysztof Wojtan