< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Dni Czastar 2018 rozpoczęte

niedziela, 05 sierpnia 2018

Właśnie skończył się jubileuszowy bieg,, Czastarska Piątka'' Do biegu zgłosiła się rekordowa ilość uczestników. Wszyscy dotarli szczęśliwie na metę...

W biegu OPEN pierwsze trzy czasy należały do : 
1. Damian Skupiński z czasem 00:17:30
2. Krzysztof Misiurek z czasem 00:17:30
3. Dominik Sas z czasem 00:17:48
Z gminy Czastary Najlepszy wynik osięgneły kobiety:
1. Agnieszka Lewandowska z czasem 00:24:26
2.Jagoda Bieda z czasem 00:26:35
3.Krystyna łytkowska z czasem 00:31:17
Najlepszy wynik wśród mężczyzn z gminy Czastary zajeli :
1.Bartosz Rybiałek z czasem 00:20:57
2. Przemysław Olek z czasem 00:22:45
3. Zdzisław Łytkowski z czasem 00:22:49
Oto lista zwycięzców Czastarskiej Piątki:
Dystans 350 m M
1. Szymon Osiewacz z czasem 00:01:08
2. Patryk Kaczmarek z czasem 00:01:10
2. Kacper Cieśla z czasem 00:01:14
Dystans 350 K
1. Oliwia Pietrzak z czasem 00:01:20
2. Milena Wielichowska z czasem 00:01:25
3. Hanna Nadopta z czasem 00:01:28
Dystans 550 K
1. Adrianna Poradecka z czasem 00:01:53
2. Marta Pluskota z czasem 00:02:03
3. Amelia Terka z czasem 00: 02:16
Dystans 550 M
1. Antoni Gruszka z czasem 00:01:57
2. Mateusz Dziendzioł z czasem 00:02:00
3. Oskar Kaczmarczyk z czasem 00:02:14
Dystans 850 M
1. Wojciech Kozłowski z czasem 00:02:32
2. Mateusz Dziewięcki z czasem 00:02:41
3. Jan Dec z czasem 00:02:50
Dystans 850 K
1.Dagmara Piskorowska z czasem 00:03:14
2. Daria Piskorowska z czasem 00:03:39
Dystans 1200 M
1. Łukasz Dec 00:04:00
2. Marcel Gazdecki 00:04:12

Gwiazdą dzisiejszego wieczoru był zespół Mig. Ich Największe przeboje, które słyszeliśmy to między innymi :,, Miód Malina’’, ,,Wymarzona’’, ,,Ona jedyna’’ oraz nowy utwór ,, Do niej coś czuje’’.

 

"!!!FILM Z KONCERTU!!!

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
2760343