Skład Rady Gminy Czastary kadencji 2018 - 2023

Radny Dudka Marek - Przewodniczący Rady Gminy

Radny Ciećka Adam - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Radny Górecki Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Radny Ciach Benedykt

Radna Ferdynus Teresa 

Radna Agnieszka Cieśla

Radny Dominik Jędrzejak

Radny Łytkowski Andrzej

Radna Maciejewska Joanna

Radna Miler Elżbieta

Radna Owczarek Aldona

Radny Siedlecki Ireneusz 

Radna Anna Karbowiak - Kamyk

Radny Tomczak Roman 

Radny Wypych Rafał