Dyżury

Przewodniczący Rady Gminy Czastary
Marek Dudka 
pełni dyżury w każdy wtorek
w godz. od 8:00 do 10:00
pokój Nr 21,
II piętro budynku Urzędu Gminy w Czastarach