Informacje

Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary

5 czerwca 2024
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary

4 czerwca Wójt Gminy Czastary – Pan Dariusz Rejman przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Olejniczak w obecności pracownika Urzędu Gminy Czastary merytorycznie zajmującego się sprawami związanymi z inwestycjami – Pani Teresy Piotrowskiej podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na: ,,Modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Czastary’’????:

1️⃣Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w miejscowościach Czastary i Jaworek,

2️⃣Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w miejscowości Czastary, ul. Leśna,

3️⃣Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w miejscowości Czastary,

4️⃣Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w miejscowości Jaśki,

5️⃣Remont drogi gminnej nr 118126E w miejscowości Jaworek,

6️⃣Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w miejscowości Kąty Walichnowskie, dz. nr ewid. 808, obręb Kąty Walichnowskie,

7️⃣Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w miejscowości Parcice ul. Akacjowa,

8️⃣Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w miejscowości Parcice, ul. Bolesławiecka, Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu drogi gminnej nr 118130E w miejscowości Parcice ul. Bolesławiecka, gm. Czastary.

Wykonawcą zadania będzie "Przedsiębiorstwo Handlowo-¬Usługowe Larix" Sp. z. o. o. z siedzibą w Lublińcu.

????Łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi 5 695 161,24 zł, w tym wkład własny 5️⃣%, natomiast pozostała kwota to dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Termin realizacji: 1️⃣2️⃣ miesięcy od podpisania umowy.