InformacjeOświata

Kolejny szczebel awansu zawodowego zaliczony! Gratulacje!!!

9 lipca 2024
Kolejny szczebel awansu zawodowego zaliczony! Gratulacje!!!

 

 

W dniu 9 lipca 2024 r. Pani Elżbieta Hyłka - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Parcicach oraz Pani Małgorzata Piedzioch – nauczyciel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Czastarach uzyskały kolejny stopień awansu zawodowego. Po trwającym rok i 9 miesięcy stażu, uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu i spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych zarówno Pani Elżbieta, jak i Pani Małgorzata zdały z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Elżbiecie Hyłka oraz Pani Małgorzacie Piędzioch wręczył Wójt Gminy Czastary – Pan Dariusz Rejman, który w imieniu całej  Komisji Egzaminacyjnej złożył gratulacje, życząc jednocześnie satysfakcji z wykonywanej pracy, a także realizacji dalszych planów zawodowych.