InformacjeKultura

Zakończyły się walne Zebrania Sprawozdawcze OSP w Gminie Czastary

21 lutego 2024
Zakończyły się walne Zebrania Sprawozdawcze OSP w Gminie Czastary

Początek każdego roku to czas spotkań strażaków z terenu naszej gminy. Od 13 stycznia do 17 lutego 2024 r. odbyło się 6 Walnych Zebrań Sprawozdawczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czastary.

Spotkania druhów poświęcone były bieżącemu funkcjonowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto podczas zebrań przedstawiono sprawozdania z ich działalności, finansów oraz prac komisji rewizyjnych. Zebrania były również miejscem do przedstawiania planów na najbliższe miesiące. Druhowie udzielili absolutorium zarządom Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkania były okazją do wspólnej wymiany doświadczeń kilku strażackich pokoleń. Uczestniczyli w nich członkowie: zwyczajni (czynni), honorowi, wspierający i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Strażacy w każdej z jednostek wkładają mnóstwo pracy i własnego czasu, aby mieszkańcy Gminy Czastary mogli czuć się bezpiecznie. Często narażając własne życie pomagają w potrzebie: w czasie pożarów, zalań budynków, wypadków samochodowych, ale także w czasie zabezpieczenia imprez. Poświęcając swój czas, swoje narzędzia i często swoje pieniądze dbają również o to, aby sprzęt w czasie akcji nigdy ich nie zawiódł. Praca strażaka-ochotnika to nie tylko wyjazdy do akcji, to także udział w zawodach sportowych, w których nasi strażacy zawsze dzielnie reprezentują gminę Czastary.

Wśród braci strażackiej – na wszystkich odbytych zebraniach - nie zabrakło Wójta Gminy Czastary Dariusz Rejmana będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach, Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czastarach Magdaleny Olejnik oraz Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Czastarach – Druha Dariusza Góreckiego. Swoją obecnością zaszczycili również Stefan Pietras – Starosta Powiatu Wieruszowskiego, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Marek Dudka, przedstawiciele PSP w Wieruszowie oraz różni goście zapraszani przez poszczególne jednostki organizujące swoje spotkania.

Warto zaznaczyć, że w naszej gminie dwie spośród sześciu jednostek OSP należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Strażacy uczestniczą w świętach kościelnych, biorą udział w różnych uroczystościach na terenie gminny, organizują także pokazy sprzętu, prowadzenia akcji na terenie szkół i zapraszają młodzież do remiz na pokazy.

Praca strażaka-ochotnika to wielkie wyzwanie oraz poświęcenie często własnego życia. Wszystkim druhom oraz druhnom z terenu Gminy Czastary życzymy na 2024 rok pomyślności i opieki św. Floriana.

Nazwa

Opis