Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

czwartek,
14 marca 2024 r. godz. 13:13

W dniu 14 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.
w Czastarach odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” organizowane przez Gminę Czastary, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie oraz Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czastarach.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zasad postępowania na wypadek pożaru i praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Nie zabrakło pytań z historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po ocenie testów wyłoniono najlepszych, którzy wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym:

GRUPA I (MŁODSZA)

1. Kacper Lech

2. Anna Owczarek

3. Cyprian Olek

4. Monika Głowacka

GRUPA II (STARSZA)

1. Antonina Chałupka

2. Lena Urbańska

3. Mateusz Pietras

4. Maria Wypych

Na zakończenie zostały wręczone dyplomy, pamiątkowe medale i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Czastary Dariusza Rejmana.

Ponadto Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Dariusz Górecki wraz z Wójtem Gminy Czastary – Dariuszem Rejmanem wręczyli dyplomy za udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom życzymy sukcesów
w dalszych etapach.

Wójt Gminy Czastary – Dariusz Rejman składa serdeczne podziękowania opiekunom uczniów, komisji, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem turnieju, a także samym uczestnikom turnieju wiedzy pożarniczej za przystąpienie do konkursu i zdrowe współzawodnictwo.

Nazwa

Opis

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej