Informacje

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA - Pomoc Żywnościowa

21 lutego 2024
UWAGA – WAŻNA INFORMACJA - Pomoc Żywnościowa

W związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023, osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie paczki żywnościowej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czastarach, pokój nr. 2, w celu zakwalifikowania się. 

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: - dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł - dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

Osoby ubiegające się o pomoc żywnościową prosimy o przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadany dochód netto wszystkich członków rodziny, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
Osoby posiadające gospodarstwo rolne, prosimy o przedłożenie dokumentu potwierdzającego liczbę hektarów przeliczeniowych.

Pismo przewodnie

Wzór skierowania - żywność