InformacjeOświata

Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

12 lutego 2024
Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 357/2024 Wójta Gminy Czastary z dnia 15 stycznia 2024 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Czastary na rok szkolny 2024/2025 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, poz. 1672, poz. 1718, poz. 2005) Wójt Gminy Czastary zarządza, co następuje: § 1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czastary na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czastary na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Czastary. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie Nr 357/2024 Wójta Gminy Czastary z dnia 15 stycznia 2024 roku

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZASTARY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZASTARY NA ROK SZKOLNY 2024/2025