Informacje

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

2 kwietnia 2024
Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czastary informuje, iż w dniach 15-19 kwietnia 2024 r. odbędzie się nieodpłatna objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Czastary.
Osoby posiadające odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w dniu poprzedzająca! termin podany jak poniżej.

Kalendarz odbioru