Informacje

Akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierząt

30 kwietnia 2024
Akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierząt

 

Akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierząt

Informacja dla Mieszkańców Gminy Czastary

Gmina Czastary wspólnie z Fundacją „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu, podjęły się realizacji Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja. Projekt ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych zwierząt poprzez upowszechnienie przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji u zwierząt właścicieli ( psów i kotów ) a także wolno żyjących kotów.

W ramach realizacji zadania, zabiegi te są w całości finansowane ze środków przeznaczonych na realizację niniejszego Projektu, pod warunkiem, że zwierzę jest trwale oznakowane lub zostanie oznakowane w połączeniu z wykonaną kastracją - najpóźniej w dniu wykonania zabiegu.

Oznakowanie polegać będzie na wprowadzeniu mikroczipu pod skórę zwierzęcia oraz wprowadzeniu do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL jego numeru, informacji o zwierzęciu oraz danych opiekuna.

O dofinansowanie zabiegu kastracji zwierząt domowych kotów i psów ubiegać się mogą pełnoletni właściciele tych zwierząt, będący mieszkańcami Gminy Czastary, zwani dalej także „Wnioskodawcami”.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności:

  1. złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku do Urzędu Gminy w Czastarach o dofinansowanie wykonania zabiegu,

  2. otrzymanie informacji o akceptacji wniosku i skierowania na wykonanie zbiegu, przy czym skierowanie zachowuje ważność przez 30 dni od dnia odebrania skierowania;

  3. zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegu i jego realizacja wykonany zostanie w Gabinecie Weterynaryjnym ECOVET S. C. z siedzibą w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7, 98-430 Bolesławiec.

  4. wnioskodawca będzie telefonicznie uzgadniał z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji.

W przypadku kastracji zwierząt utrzymywanych przez mieszkańców Gminy do dofinansowania zalicza się tylko usługę wykonania zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania zwierzęcia. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki pozabiegowej – ponosi właściciel zwierzęcia.

Dofinansowanie wykonania zabiegu kastracji u psów przysługuje Wnioskodawcom, którzy przedstawią aktualne zaświadczenie o wykonanym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Wnioskodawcy będący właścicielami zwierząt posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie, maksymalnie na kastrację jednego zwierzęcia w gospodarstwie.

Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie

Z możliwości dofinansowania w ramach zadania, można skorzystać do wyczerpania środków i nie później niż do 30 listopada 2024 r..

Plan obejmuje również kastracje kotów wolno żyjących na terenie Gminy.

Każdy kot wolno żyjący (samica i samiec) poddany zabiegowi kastracji podczas znieczulenia zostanie oznakowany przez nacięcie prawego ucha.

Gmina Czastary wraz z Fundacją ZWIERZ w 2024 roku przeznaczy na ten cel 10 000,00 zł. tj. 50% stanowią środki gminne i 50% stanowią środki otrzymane przez gminę z Fundacji ZWIERZ.
Szczegółowe informacje dotyczące Akcji Kastracja można uzyskać w Urzędzie Gminy Czastary I piętro pokój nr 15 lub pod nr telefonu 62 7843111 wew.18.

Wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji_-_sterylizacji