Tradycja
i nowoczesność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Czastarach
98-410 Czastary
ul. Wolności 29
 
Tel. 62 7846470
Tel. 62 7843112 wew. 26, 25, 23
Kom. służbowa 605 400 980
Fax. 62 7846470
e-mail: gops_czastary@post.pl
 
nr konta bankowego:
81 9256 0004 3902 9577 2000 0010

NIP 997-00-34-168
REGON 000535497-00041
 
Godziny urzędowania
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7.00 - 15.00
Czwartek 9:00 - 17:00
 
Kierownik GOPS
Ewa Wieczorek

Pracownicy Socjalni 
1. Teresa Żurek
2. mgr Anna Nielubiak
3. mgr. Małgorzata Bednarek


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Agnieszka Juszczak
 
Asystent rodziny
mgr Emilia Rebelka

Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna 
Pomoc żywnościowa
Stypendia szkolne
Wspieranie rodziny
Świadczenia opieki zdrowotnej
Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kategorie spraw urzędowych

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Bednarek - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny
 

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej