INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRYWATNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE
Maciej Kozłowski
56-400 Oleśnica, ul. Spokojna 23
FILIA: 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 10
FILIA: 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104
Tel/fax. 71/398 34 17 lub 77/546 21 23
www.stomatologiawnarkozie.pl

Oferta na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych
w znieczuleniu ogólnym w ramach umowy z NFZ (bezpłatnie)
Pragniemy zaoferować Państwu udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej w znieczuleniu ogólnym.
1. Świadczenia są udzielane bezpłatnie i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia(dla osób uprawnionych).
2. Świadczenia udzielane są w wyznaczonych terminach( z wyłączeniem przypadków nagłych, które są realizowane z pominięciem kolejki oczekujących).

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

II Turniej Halowy „Młodzik” - 6 lutego 2016 r.

DSC 0084

Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego Drużyn LZS w Halowej Piłce Nożnej rocznik 2003-2004 -Biała–06 lutego 2016

Trzeci turniej Halowej Ligi „Młodzik” był jednocześnie Mistrzostwami LZS, dlatego brało w nim udział 8 drużyn (3 poza ligą halową). Drużyna z  Czastar pokonała w grupie Ostrowię Ostrówek 3:1, w drugim meczu wygrała z LZS Wydrzyn 3:0 i mając już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, niestety przegrała z Białą 0:3. W półfinale GKS cały czas prowadził 1:0. Warta Osjaków wyrównującą bramkę zdobyła minutę przed końcem spotkania. Po pasjonującej serii rzutów karnych lepsi okazali się zawodnicy z Osjakowa (5:4). W meczu o III miejsce GKS Czastary pewnie pokonał Start Łubnice 5:0, zdobywając puchar za III miejsce w Mistrzostwach LZS. Mistrzem została Warta Osjaków pokonując w finale LZS Wydrzyn 2:1

Czytaj więcej: II Turniej Halowy „Młodzik” - 6 lutego 2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czastary

Herb Gminy CzastaryWójt Gminy Czastary ogłasza nabór kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czastary w 2016 roku.Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 t.j. ze zm.) oraz § 13 ust. 1 załącznika do uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy w Czastarach z dn. 25.11.2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert   w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czastary w 2016 roku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czastary

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego

odznakahonorowaInformujemy, iż w dniu 1 marca 2016 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Wspomniana odznaka to cenione i prestiżowe odznaczenie, przyznawane przez Sejmik Województwa Łódzkiego osobom bądź instytucjom za szczególny wkład w gospodarczy, kulturalny i społeczny rozwój województwa łódzkiego. Z wnioskami o nadanie tego odznaczenia mogą występować organizacje pozarządowe, organy samorządu gospodarczego, terytorialnego oraz instytucje.

Dotychczas Odznakę Honorową z Zasługi dla Województwa Łódzkiego otrzymało 18 wybitnych osobowości oraz 12 organizacji/podmiotów z naszego regionu. Wśród wyróżnionych znalazły się takie osoby jak np. śp. Stanisław Olas – wybitny działacz samorządowy i społeczny oraz Poseł na Sejm RP, Zbigniew Bródka – pierwszy w historii województwa łódzkiego złoty medalista olimpijski czy prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Kujawakierownik Oddziału Rehabilitacji Medycznej dla Dorosłych oraz Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do organizacji/podmiotów wyróżnionych odznaką honorową należą m. in. Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej Oddział Centralny, Uniwersytet Łódzki oraz Cementownia Warta S. A. w Trębaczewie.

Czytaj więcej: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2016

akcyzaWÓJT GMINY CZASTARY informuje, iż każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej za I półrocze roku 2016, powinien złożyć do Urzędu Gminy w Czastarach wniosek o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 do 29 lutego 2016r.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. faktury VAT wystawione w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 stycznia 2016r.

 

Czytaj więcej: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do...