Tradycja
i nowoczesność

Kościół św. Rocha w Radostwoie

Parafia św. Rocha w Radostowie – parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu Bolesławiec diecezji kaliskiej. Została utworzona w 1924 r. Mieści się pod numerem 31. Historia Radostowa zaczyna się już pod koniec XIII wieku, ale pierwsze wzmianki dotyczące przynależności Radostowa do parafii są dopiero z XVI wieku. Wtedy to Radostów należał do parafii w Łubnicach. Potem aż do 1920 r. należał do parafii w Dzietrzkowicach Kolejne wzmianki są właśnie z XX wieku, kiedy to w 1914 r. mieszkańcy Radostowa wznieśli we wsi drewnianą kaplicę. Sześć lat później Radostów został przeniesiony do parafii w Żdżarach, a 4 lata później Radostów stał się samodzielną parafią. Nowy, murowany kościół, który przetrwał do naszych czasów wzniesiono w Radostowie Drugim w 1939 roku i poświęcono go w ostatnich dniach sierpnia przed II wojną światową.

Radostów Drugi 31
98-410 Czastary

tel.: 62 783 55 74
Liczba wiernych
630
Data odpustu
św. Rocha - niedziela po 15.08; Nawiedzenia NMP - 31.05
Księża:

proboszcz
Ksiądz Kanonik Henryk Sikora 
kan.hon.kap.kat., diecezjalny duszpasterz ludzi pracy na roli, dekanalny duszpasterz służby liturgicznej
 

Kategorie spraw urzędowych

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Bednarek - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny
 

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej