< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Uroczyste otwarcie boiska sportowego w Czastarach.

wtorek, 12 października 2021

W niedzielę 10 października 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego w Czastarach.

Był to niezwykle podniosłe i długo  wyczekiwane wydarzenia dla mieszkańców gminy Czastary. Uroczystość zapadnie na długo w pamięci, ponieważ swoją obecnością uświetnili ten dzień m.in. Poseł na Sejm RP – Pan Paweł Rychlik, Starosta Powiatu Wieruszowskiego – Pan Andrzej Szymanek, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Czastary, przedstawicele ŁZPN, radni, sołtysi, przedstawiciele głównych wykonawców inwestycji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Czastary.

         Wójt Gminy – Pan Dariusz Rejman w swoim wystąpieniu w serdecznych słowach wyraził wdzięczność i podziękowanie wszystkim osobom za działania, które przyczyniły się do powstania tak nowoczesnego i potrzebnego obiektu. Pan Wójt wyraził nadzieję, że zbudowane boisko będzie miejscem służącym całej społeczności lokalnej, gdzie dzieci, młodzież i dorośli spędzą aktywnie i ciekawie czas wolny. Wójt Rejman nie kryjąc swej radości i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji życzył wszystkim korzystającym z boiska dużo entuzjazmu  i zadowolenia z uprawiania sportu na nowym obiekcie.

Głos zabrali także zaproszeni goście. Gratulując Wójtowi otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności.

         Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego w symboliczny sposób dokonał Gospodarz Gminy Dariusz Rejman wraz Posłem na Sejm RP – Pawłem Rychlikiem, Starostą Powiatu Wieruszowskiego – Andrzejem Szymankiem, Przewodniczącym Rady Gminy – Markiem Dudką, Inspektorem Nadzoru – Jackiem Kozicą oraz przedstawicielem głównego wykonawcy – Dominikiem Kowalskim. Poświęcenia boiska dokonał ks. proboszcz Jacek Kalferszt.

         Przekazując obiekt sportowy Gminnemu Klubowi Sportowemu w Czastarach Wójt wręczył jego działaczom  symboliczny klucz do tego obiektu, a w podziękowaniu za upór, zapał i zaangażowanie Wójta Rejmana w sprawę utworzenia boiska sportowego w Czastarach  działacze GKS wręczyli Wójtowi koszulkę z numerem 1.

         W dalszej części imprezy Wójt oddał pierwszy na nowym boisku strzał piłką rozpoczynając tym samym mecz towarzyski GKS Czastary – kontra GKS Czastary OLDBOYE.

W programie znalazł się również turniej sołectw w strzelaniu goli oraz podgrzewający atmosferę taniec z ogniem. Przez cały czas trwania imprezy Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Czastary serwowały przygotowane własnoręcznie przepyszne dania i potrawy. 

Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu i będzie służyło wszystkim, którzy dbają o swój rozwój i kondycję fizyczną.

Dzień pełen emocji upłynął, mówiąc językiem sportowym, w sprinterskim tempie, ale zostanie zapamiętany jako kolejne bardzo ważne wydarzenie w historii gminy Czastary.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
9709678