< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Targi Energii Odnawialnej w Wieruszowie

piątek, 07 lutego 2020

15 lutego w Wieruszowie Targi Bardzo Dobrej Energii

W ostatnim czasie tematem numer jeden w lokalnych społecznościach staje się jakość życia, powietrza oraz oszczędność chociażby na cenach prądu. Urząd Miejski w Wieruszowie chce wyjść naprzeciw mieszkańcom i zmotywować ich do jeszcze większego zaangażowania w korzystanie z energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

15 lutego w Wieruszowie organizowane są Targi Energii Odnawialnej. To okazja do zapoznania się z ofertą ponad 20 firm i instytucji specjalizujących się w tej branży. Wystawcy związani m. in. z pozyskiwaniem energii poprzez biomasę, pelet, energię słoneczną, ogrzewanie ziemne, pompy ciepła czy agroenergię, pomogą w doborze najlepszej formy ogrzewania lub pozyskiwania energii elektrycznej. Warto również porozmawiać z ekspertami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie dofinansowań, Urzędem Skarbowym zakresie odliczeń od podatku czy kominiarzem, który doradzi jak palić w piecu ekologicznie i oszczędnie. Swój udział potwierdził również zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont 2020. Wśród obecnych wystawców będą również banki, Koła Gospodyń Wiejskich oraz doradcy energetyczni.

W sali Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II przy ul. Warszawskiej od godz. 10-14, będzie można również wysłuchać krótkich prelekcji od zaproszonych firm i instytucji.

Do 8 lutego wystawcy mogą jeszcze zgłosić swój udział.

- Reklamujcie swoje firmy hydrauliczne, fotowoltaiczne, doradcze czy produkujące odnawialną energię z innych źródeł, jak również wszystkie te firmy, które przynoszą czystość i ulgę środowisku i oczywiście portfelowi. Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać drogą mailową na adres: promocja@wieruszow.pl.  Szczegóły pod nr tel.: 62 78 32 641 – zachęca burmistrz Wieruszowa, Rafał Przybył.

Dla pierwszych 200 odwiedzających wystawę, organizatorzy przygotowali krzewy i drzewka.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz aktualna lista wystawców  – www.miasto.wieruszow.pl/targi-oze/

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8497670