< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Spotkanie z seniorami w Radostowie

piątek, 19 maja 2023

W minioną niedzielę odbyło się I spotkanie z seniorami zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowie Pierwszym w ramach programu „Danie Wspólnych Chwil”. W spotkaniu uczestniczyło aż 79 osób. Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki, która finansuje produkty spożywcze potrzebne do przygotowania posiłków, przekazując Kołom Gospodyń Wiejskich e-Kod o wartości 4000 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka z przeznaczeniem na organizację minimum 3 spotkań.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przy akompaniamencie i śpiewie Pana Kazimierza Machynia, muzyka z wielką pasją i ogromnym doświadczeniem. Oczywiście nie mogło zabraknąć tańców i śpiewów. Panie z naszego KGW zadbały o pyszny i zdrowy posiłek, na wszystkich czekał obiad, a po obiedzie słodkości. Cieszymy się niezmiernie, że tak liczne grono seniorów przybyło na spotkanie, które odbyło się w niedawno zmodernizowanej Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie. Dziękujemy za Wasz uśmiech i dobre słowo.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele Gminy Czastary: Wójt – Pan Dariusz Rejman, Zastępca Wójta – Pani Elżbieta Augustyniak, Przewodniczący Rady - Pan Marek Dudka, Skarbnik – Pani Anna Olejniczak. Miło nam było gościć Proboszcza Parafii w Radostowie – księdza Damiana Marynowskiego oraz sołtysa Sołectwa Radostów – Panią Joannę Maciejewską. Dziękujemy, że byliście z nami i naszymi seniorami.

Projekt, w którym bierzemy udział polega na organizowaniu cyklicznych spotkań dla seniorów z lokalnej społeczności. Już dziś naszych kochanych seniorów z Radostowa zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 10 czerwca br. Zapisy prowadzą Przewodnicząca KGW – Pani Mariola Olek oraz Pani Sołtys. Na spotkanie mogą przyjść seniorzy, którzy czują się samotni, chcieliby bliżej poznać sąsiadów lub po prostu spędzić czas w towarzystwie rówieśników.

Program Fundacji Biedronki „Danie Wspólnych Chwil” jest odpowiedzią na problem samotności osób starszych z małych miejscowości. Ma również zwracać uwagę na kwestię prawidłowego żywienia. W I edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” bierze udział 750 Kół Gospodyń Wiejskich.

Dziękujemy za chwile spędzone przy wspólnym stole!

 

KGW Radostów

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
11755592