< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego - Tożsamość Gminy Czastary

poniedziałek, 02 grudnia 2019

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 listopada 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie kokursu fotograficznego pod hasłem „Tożsamość Gminy Czastary” zorganizowanego przez Wójta Gminy Czastary we współpracy z Radą Gminy Czastary.

Celem Konkursu fotograficznego było stworzenie możliwości wyrażania swoich pasji i artystycznych zainteresowań związanych z fotografią. Konkurs miał zachęcić i zmotywować mieszkańców do odkrywania i uwieczniania na fotografiach swojej gminy oraz upowszechniania jej pozytywnego wizerunku.

Konkurs był otwarty dla wszystkich fotografujących mieszkańców Gminy Czastary zarówno  dodrosłych jak i uczniów placówek oświatowych gminy Czastary, dla których zgodę na udział w konkursie podpisywali rodzice lub ich opiekunowie. 

Fotografie zostały ocenione przez Komisję konkursową w składzie:

- Pan Marek Dudka – Przewodniczący Rady Gminy,

- Pan Rafał Wypych – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- Pan Andrzej Łytkowski – Przewodniczący Komisji Oświatowej,

- Pan Adam Ciećka – Przewodniczący Komisji Gospodarczej,

- Pani Bożena Bak – Sekretarz Gminy .

Spośród 38 nadesłanych prac komisja konkursowa po wnikliwej analizie wyłoniła  5 laureatów i przyznała 3 wyróżnienia. Uroczyste podsumowanie konkursu, prezentacja nadesłanych prac i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas grudniowej Sesji Rady Gminy. 

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom gratulujemy !!! 

I miejsce - Teresa Gnych - ,,Słoneczny poranek w mglistym lesie" 

II - miejsce - Marek Golec - ,,Na skraju lasu"

III miejsce - Katarzyna Piątek - ,,Wydmy Parcice" 

IV miejsce - Julia Dwornicka -,,Natura w zasięgu ręki"

V miejsce - Agnieszka Golec - ,,U celu"

Wyróżnienia:

Teresa Gnych - ,,Sosna Symbol Gminy Czastary"

Dawid Polus - ,,Pomnik pamięci, sceneria noc"

Julia Kozak - ,,Spacer po lesie"

Gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za udział. Część zdjęć wykorzystamy z pewnością w naszych materiałach i na stronie.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8189461