< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Przeżyłam/em z Tobą tyle lat…, czyli Złote Gody w gminie Czastary

poniedziałek, 30 października 2023

25 października, w niezwykle uroczystej oprawie 8 par z terenu gminy Czastary, które w 1973 roku zawarły związek małżeński, świętowało swoje Złote Gody. Trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wieku rodziny doceniony został przez władze państwowe i samorządowe, dowodem czego jest przyznanie wszystkim parom przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnych odznaczeń „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Dariusz Rejman. W gronie tegorocznych Jubilatów znaleźli się:

Monika i Mieczysław Nawroccy

Janina i Jan Góreccy

Halina i Zygmunt Góreccy

Maria i Edward Pawińscy

Bożena i Mieczysław Chmielewscy

Bożena i Włodzimierz Sut

Zenobia i Leszek Jasińscy

Barbara i Tadeusz Pietrzak

Na szczególne uwzględnienie zasługują Państwo Sabina i Wacław Wojewoda, którzy na ślubnym kobiercu stanęli w 1963 roku, a w tym roku obchodzą Diamentowe Gody. Niestety stan zdrowia nie pozwolił im przybyć na uroczystość.

Jubilatom wręczono także okolicznościowe statuetki, listy gratulacyjne oraz kwiaty. W uroczystości wzięli także udział: Przewodniczący Rady Gminy Marek Dudka, Starosta Powiatu Wieruszowskiego Stefan Pietras, Sekretarz Gminy Bożena Bak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Łuźniak, Skarbnik Gminy Anna Olejniczak oraz zaproszeni pracownicy urzędu. W trakcie obchodów Jubileuszu Złotych Godów, pary odnowiły przyrzeczenie małżeńskie złożone 50 lat temu. Podziękowały sobie za wspólnie spędzone lata, za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę. Pod adresem dostojnych Jubilatów włodarz gminy skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długoletnie pożycie małżeńskie, a także za piękny przykład dla młodszych pokoleń. Małżonkowie mieli okazję do rozmowy, a także wymiany wieloletnich doświadczeń przy uroczystym poczęstunku. Wspólnie spędzony czas przy deserze oraz lampce szampana umilił także wszystkim przybyłym występ Dawida Rataja i Angeliki Frej. Nie obyło się również bez wspólnego śpiewania i tańców, przy których Jubilaci udowodnili po raz kolejny, że są w doskonałej kondycji, a wiek to tylko liczba. Niespodzianką okazał się piękny montaż fotografii z lat wspólnej młodości Jubilatów.

Życzymy kolejnych wielu lat przeżytych w miłości, szacunku i szczęściu oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12454549