< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

„Powitanie lata w Czastarach”

poniedziałek, 05 lipca 2021

„Powitanie lata w Czastarach”
Dwa dni wspaniałej zabawy dla dzieci na „ Dmuchanym placu zabaw”, nauka i konkursy w wykonaniu druhów OSP Czastary, niezapomniane koncerty oraz wyśmienite dania przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich – tak Gmina Czastary przywitała lato! Nie zabrakło też wieczornych spotkań z muzyką taneczną. Po wielomiesięcznym zamknięciu w domach ludzie spragnieni byli możliwości wspólnego spędzenia czasu. Już w piątek 2 lipca 2021 najmłodsi mieszkańcy gminy mogli bez ograniczeń cieszyć się bezpłatną zabawą na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach. Starsi mogli wybierać spośród różnorodnych potraw, przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Jaworka, Kątów Walichnowskich, Krajanki i Radostowa. Jedzenie było wyśmienite o czym świadczy ilość sprzedanych produktów. Wieczór swoją muzyką umilił Michał Jędryszek wraz z zespołem. Energetyczna muzyka rozgrzała publiczność i była świetnym rozpoczęciem dyskoteki pod gwiazdami. Kolejny dzień wypełniły : spotkanie ze strażakami, którzy prezentowali posiadane samochody, wyposażenie oraz organizowali gry i konkursy dla dzieci. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać koncerty Antoniny Kosatka, chóru „Con Grazia” oraz Orkiestry Dętej Gminy Czastary. Różnorodność proponowanej muzyki sprawiły, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas koncertu orkiestry, jej członkowie podziękowali Wójtowie oraz dyrektorce Gminnego Ośrodka Kultury za wsparcie i zakup nowych instrumentów. Warto dodać że zakup ich był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury
Sobotnią imprezę zakończyła dyskoteka prowadzona przez dj-a Atosa.
„Powitanie lata w Czastarach” to impreza, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, mamy więc nadzieję, że na zawsze wpisze się w gminny kalendarz imprez.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
9455690