< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Polski Bon Turystyczny - Informacje

piątek, 31 lipca 2020

Bon turystyczny będzie można aktywować już 1 sierpnia. Już teraz trwa rejestracja firm, zainteresowanych udziałem w programie. Ile wynosi pomoc dla rodzin, do kogo jest skierowana, w jakich przypadkach będzie można skorzystać z dofinansowania do wypoczynku? Czy trzeba składać wniosek o bon turystyczny? Wyjaśniamy.

Bon turystyczny - co to jest?

    Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19.

Dla kogo jest bon turystyczny?

   Z bonu turystycznego skorzystają rodzice z co najmniej jednym dzieckiem do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje więcej, bo 1000 zł.

Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

    Podobnie jak w przypadku 500 plus, bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów. Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.

    Z bonu turystycznego skorzystają rodzice z co najmniej jednym dzieckiem do 18 roku życia

Za co będzie można "zapłacić" bonem turystycznym?

    Bon turystyczny będzie można zrealizować na terenie całego kraju, opłacając nim usługi hotelarskie - za pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu czy gospodarstwie agroturystycznym. Będzie można także opłacić imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego - wyjaśnia Polska Organizacja Turystyczna.

    Wyjaśnia też, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Oznacza to, że będzie można sfinansować pobyt dziecka na kolonii czy obozach – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym, może to też być udział w wycieczce organizowanej w Polsce.

Bon turystyczny - gdzie z niego skorzystamy?

   Pierwsza lista przedsiębiorców, u których będzie można skorzystać z bonu, pojawi się 1 sierpnia na stronie bonturystyczny.gov.pl. Lista ta na bieżąco będzie weryfikowana przez POT, która będzie np. usuwała te podmioty, które znajdą się na niej bez spełnienia wymaganych ustawą warunków.

    Rejestracja trwa od soboty, do poniedziałku do programu zapisało się ponad 1,4 tysiąca przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.

Od kiedy będziemy mogli skorzystać z bonu turystycznego?

    Bony turystyczne rodzice będą mogli aktywować od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do kiedy bon turystyczny będzie ważny?

    Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu. Bon Turystyczny jest ważny do końca marca 2022 r. Przy czym liczy się moment płatności, a nie data pobytu na wakacjach.

Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?

    "Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność" - wyjaśnia POT.

    "Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał" - dodaje organizacja.

Czy można płacić bonami za kilkoro dzieci podczas jednej płatności?

    Jeśli rodzic ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden numer bonu, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci. Zatem jeśli ktoś ma 3 dzieci, to otrzyma bon turystyczny w wysokości 1500 zł i będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu.

Czy można wymienić bon na gotówkę?

    Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. To oznacza, że bonu nie można wymienić na gotówkę lub inne środki płatnicze.

Bon turystyczny - jak aktywować?

   Bon turystyczny zostanie wygenerowany w systemie teleinformatycznym, po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

    Bon będzie miał formę unikalnego, 16-cyfrowego numeru, który posiadacze otrzymają za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten będzie trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Jak płacić bonem turystycznym?

    Bon turystyczny będziemy okazywać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi w celu weryfikacji salda oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę.

    POT przedstawiła proces płatności w trzech krokach:

1. Podanie numeru bonu turystycznego - 16-cyfrowego numeru bonu przypisanego do uprawnionego i wykorzystywanego w kontaktach z podmiotami.

2. Potwierdzenie kodem obsługi płatności, który nadawany jest w momencie aktywacji bonu - kod otrzymywany będzie e-mailem, znany tylko uprawnionemu i będzie wykorzystywany i ujawniany w trakcie płatności.

3. Potwierdzenie kodem SMS - służy do potwierdzenia płatności realizowanej z użyciem bonu.

Czy będzie można skorzystać z bonu, jeśli dziecko urodzi się w 2021 roku?

     Tak, ale pod warunkiem, że do 31 grudnia 2021 roku rodzice uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego. Wtedy bon turystyczny będzie można zrealizować do końca marca 2022 roku.

Co zrobić, gdy kwota za nocleg będzie przewyższać wartość bonu?

     Jak wyjaśnia POT, brakującą kwotę będzie można zapłacić gotówką, kartą lub przelewem.

Czy można sprawdzić, jaką część bonu mogę jeszcze wykorzystać?

    Tak, aktualny stan środków przypisanych do bonu będzie można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba będzie wybrać z górnego menu zakładkę "Ogólny" i przejść do zakładki "Polski Bon Turystyczny" > "Mój bon".

Co zrobić w przypadku podania błędnego kod obsługi płatności?

    W razie pomyłki można ponownie wpisać kod i dokończyć proces płatności.

Masz inne pytania ? Zadzwoń: 22 11 22 111, lub napisz: bon@zus.pl

https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8363392