Przegląd Kolęd

6 stycznia 2017 roku w Kościele pw. NMP w Czastarach o godz. 17.00 odbył się I Regionalny Chóralny Przegląd Kolęd. To było wielkie święto muzyki, które potwierdziło, jak dużą siłę mają wspaniałe dźwięki. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników Przeglądu i z serca płynących melodii było najzwyczajniej pięknie.

Moc wzruszeń oraz fantastyczna atmosfera zbudowały ten wieczór. Po występach uczestnicy kolędowali przy wspólnym stole. W Przeglądzie udział wzięli:

Czytaj więcej: Przegląd Kolęd

Nabor wniosków o pomoc UE

nowe logo kMiędzy Prosną a Wartą - Lokalna Grupa Działania informuje, że w styczniu 2017 roku ogłosi nabory wniosków p przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej: Nabor wniosków o pomoc UE

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

logoWÓJT GMINY CZASTARY

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Czastary – zlecenie realizacji zadania odbędzie się w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Czastary


sZawiadamiam wszystkich Mieszkańców Gminy Czastary, że w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Czastary z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Czastary

Jasełka w Czastarach

img 3452Historia wystawiania Jasełek w Czastarach sięga prawie ćwierć wieku (24 raz). W tym roku myślą przewodnią są słowa „Wielkie rzeczy uczynił mi Pan”. Pomysłodawczynią, reżyserem i scenarzysta jest Pani M. Dworak. W przedstawieniu wzięło udział 70 dzieci wszechstronnie utalentowanych. Odwiedzili nas także kolędnicy i chór „Con Grazia”, którym dyryguje Pan Sebastian Sikora. Z roku na rok wspierają naszą akcję bardzo hojnie darczyńcy. Dzięki nim występujące dzieci mogą zwiedzać ciekawe miejsca w naszym kraju oraz są obdarowywane prezentami. Serdecznie zapraszamy do Czastar za rok.

organizatorzy

Czytaj więcej: Jasełka w Czastarach