„Kreatywne wakacje 2016” w Czastarach w pełni

logo„Kreatywne wakacje 2016” w Czastarach w pełni. Dzieci miały okazję przez 3 tygodnie dobrze się poznać i zintegrować. Jeśli pogoda była sprzyjająca spędzały dużo czasu na świeżym powietrzu. Jak co roku największą atrakcją dla dzieci jest plac zabaw i zajęcia sportowe na boisku szkolnym. Uczestnicy mają również okazję wykazać się swoimi umiejętnościami artystycznymi oraz muzycznymi. Odbyły pieszą wycieczkę do zakładu Rodan, gdzie kolejny raz pan Roman Małecki okazał się wspaniałym przyjacielem dzieci i tym samym zdobył ich sympatię :) .

Czytaj więcej: „Kreatywne wakacje 2016” w Czastarach w pełni

„Sukces we własnej firmie”

Projekt jest realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź. Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu.

Czytaj więcej: „Sukces we własnej firmie”

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WIERUSZOWSKIEGO STRATEGIA PROMOCJI POWIATU WIERUSZOWSKIEGO NA LATA 2016 - 2020

ankieta1W związku z opracowywaną „Strategią Promocji Powiatu Wieruszowskiego na lata 2016 - 2020” zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety. Ta anonimowa ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu wieruszowskiego i ma na celu poznanie Państwa opinii na temat oczekiwanych kierunków rozwoju promocji całego powiatu wieruszowskiego.
Ankietę należy wypełnić wstawiając w polu oznaczonym znak X. W polu „inne” można wpisać dodatkowy komentarz.

Czytaj więcej: ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WIERUSZOWSKIEGO STRATEGIA PROMOCJI POWIATU WIERUSZOWSKIEGO NA LATA...